Вітаємо вас на сторінці кафедри МБОПБЖ. Тут ви можете отримати інформацію стосовно кафедри.

Підготовка кадрів. Секція МО

  На кафедрі МО працює факультет підготовки та перепідготовки кадрів (ФППК), деканом якого є професор, д.т.н. Сердюк В.Р. Основним напрямком діяльності ФППК є навчання і атестація посадових осіб з охорони праці та роботам з підвищеною небезпекою.
  Викладачі кафедри пройшли навчання в Національному центрі і отримали сертифікати по проекту Міжнародної організації праці (МОП) , щодо впровадження гнучких малозатратних систем навчання безробітних.
  На базі ФППК створений обласний навчальний центр гнучких програм професійної підготовки безробітних.
  ФППК тісно співпрацює з Обласним центром зайнятості - проводить перенавчання спеціалістів з вищою освітою з наданням робочих професій “Оператор ЕОМ” та “Обліковець ( реєстратор бухгалтерських даних )”, що забезпечує отримання позабюджетних коштів для університету.
  Студенти заочники спеціальності “Менеджмент організацій” в галузі будівництва на перших курсах навчання отримують робочу професію Оператор ЕОМ”, що сприяє їх працевлаштуванню і професійному росту.
  Одержані кошти за рахунок наукової діяльності кафедри використовуються для придбання електронно-обчислювальної техніки.