Вітаємо вас на сторінці кафедри МБОПБЖ. Тут ви можете отримати інформацію стосовно кафедри.

Обсяги госпдоговірної та держбюджетної тематики

За період існування кафедри (з 1994 року) на 1.01.03 виконано наукових робіт, в рамках госпдоговірної та держбюджетнтої тематики, на суму біля 950 тис. грн.

Робота над дисертаціями

За підсумками науково-дослідних робіт співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Після захисту дисертацій продовжують плідно працювати в науковому плані кандидати наук Христич Олександр Володимирович та Лялюк Олена Георгіївна.

Наукова діяльність студентів

В 2003 році розпочато організаційну роботу над залученням студентів до написання бакалаврських та магістерських дисертацій по напрямку "Менеджмент організацій". Між іншим, перший магістр, який захистився на нашому факультеті, виконував магістерську дисертацію під керівництвом завідувача кафедри доктора технічних наук, професора Сердюка Василя Романовича.
   До наукової роботи регулярно залучаються студенти спеціальності "Менеджмент організацій" - не менше 15 чоловік щорічно із друкуванням наукових праць та апробацією результатів власних досліджень на наукових, в тому числі міжнародних, конференціях

Наукові зв'язки секціі "Менеджмент організацій"

 1. Інститут економіки НАН України.
 2. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України.
 3. Київський національний технічний університет будівництва і архітектури.
 4. Український науковий центр радіаційної медицини.
 5. Київський національний технічний університет будівництва і архітектури.
 6. Одеська державна академія будівництва і архітектури.
 7. Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів.
 

Основні напрямки науково-дослідної роботи
 1. Маркетингові механізми інноваційного забезпечення промислового розвитку.
 2. Реструктуризація будівельної галузі.
 3. Організаційно-економічні аспекти банкрутства в інноваційному бізнесі.
 4. Інноваційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки та економічної глобалізації.
 5. Шляхи розвитку житлового будівництва в Україні.
 6. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної політики в умовах інтеграції економіки України в світове господарство.
 7. Розробка і дослідження бетонів із спеціальними властивостями. Розробка ефективних ресурсозберігаючих технологій виготовлення стінових, в тому числі теплоізоляційних матеріалів.
 8. Організаційно-технологічне забезпечення зниження радіаційної небезпеки в будівництві.
 9. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в Україні.