Вітаємо вас на сторінці кафедри МБОПБЖ. Тут ви можете отримати інформацію стосовно кафедри.

  СЕКЦІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" здійснює підготовку спеціалістів кваліфікації "Економіст. Менеджер виробництва" за напрямком: 7.050201б - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (в будівництві). Кафедра під назвою "Економіка та управління будівництвом" заснована 8-го квітня 1994 року (наказ ВПІ №610).
  Кафедра "Менеджмент організацій" є лідером по підготовці менеджерів в Україні. Ми одними із перших в країні здійснили набір студентів на дану спеціальність у 1992 році. Кафедра за своєю суттю не схожа на аналогічні кафедри інших учбових закладів міста. Це пов'язано з тим, що засновниками кафедри стали саме менеджери - колишні керівники підприємств та їх підрозділів, що перейшли на викладацьку роботу - вони мають одночасно і власний досвід керівної та адміністративної роботи, і компетентність в питаннях організації виробництва, солідну економічну підготовку разом з вмінням аналізувати реальні ситуації і робити відповідні висновки і прогнози.
   Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Сердюк Василь Романович - член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій, декан факультету підвищення кваліфікації, ініціатор прогресивної у світі модульної системи навчання. Рішенням Уряду Вінницький державний технічний університет в особі нашої кафедри разом із Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків) та Міжгалузевим навчальним центром Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України стали провідними науково-навчальними закладами країни щодо впровадження нових методів професійного навчання за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) - спеціального агентства ООН.
      Вже з 1-го курсу студенти кафедри отримують знання та вміння використовувати основні програми пакету Microsoft Office, спеціалізовані комп'ютерні програми, які безперервно застосовують у навчальному процесі.
   Зосередження на одній кафедрі циклів зі спеціальної (економічної та управлінської) підготовки з основними прикладними (матеріали, технологія) та фундаментальними (інформатика, математичні методи та моделі) дисциплінами, наявність і безперервне використання протягом всього періоду навчання сучасної комп'ютерної бази створює передумови високої якості отриманої освіти. Така якість дає змогу випускнику кафедри знайти сферу застосування своїх знань, вмінь та навичок не тільки у базових для кафедри галузях, але й у суміжних з ними сферах народного господарства .
   За роки існування кафедри підготовлено біля 300 економістів-менеджерів виробництва, 7 магістрів, 9 кандидатів наук, 1 доктор наук.
   100% працевлаштування випускників забезпечується їх широкими економічними та достатніми технічними знаннями, сучасною комп'ютерною підготовкою, розумінням психології і соціології, культурологічною освітою тощо. Студенти мають змогу використовувати фонди будь-яких бібліотек світу завдяки двом комп'ютерним лабораторіям кафедри і виходу у глобальну мережу Internet.

Наша мета - підготовка спеціалістів, конкурентноспроможних на ринку праці


Випускники кафедри працюють менеджерами на підприємствах різних галузей, в банках, приватних фірмах, державних установах, в закладах освіти; є засновниками і керівниками підприємств. Молоді ініціативні економісти, начальники відділів, бухгалтери, аудитори, офісні менеджери, директори - гордість кафедри.
Добра освіта загалом підвищує і рівень соціального розвитку студентів. Відомі у Вінницькій області та за її межами команди КВК "Будьмо" і "Парадокс", а також „Палата № 6" створені студентами переважно нашої спеціальності.