Greet you on page of chair MCGLSVF. Here you can obtain information about chair.

Methodical provision of section

Train aids:

1. Лялюк О.Г., Ратушняк Г.С. Монiторинг атмосферного повітря. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 94 с.

2. Сердюк В.Р. Лялюк О.Г. Органiзацiйно-технологiчне забезпечення зниження  радiацiйної небезпеки. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 72 с.

3. Поплавський А.В. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 103 с.

4. Сердюк В.Р., Бабур Л.Г., Поплавський А.В. Техніко-економічний аналіз діяльності будівельних організацій: Практикум: Навч. посіб. для студ. екон. спец. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 70 с.

5. Лялюк О.Г. Несен Л.М. Складання кошторисної документацiї та первинних облiкових документiв. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 60 с.

6. Бабур Л.Г., Поплавський А.В. Основи бухгалтерського облiку. – Вінниця: ВДТУ, Ч. 1. – 2002. 88 с.

7. Бабур Л.Г., Поплавський А.В. Основи бухгалтерського облiку, Ч. 2. – Вінниця: ВДТУ, Ч. 2. – 2002. – 78 с.

8. Сердюк В.Р., Бабур Л.Г. Планування фiнансово-господарської дiяльностi будiвельних органiзацiй, Ч. 1: Планування виробничої програми, ресурсів та витрат на них. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 102 с.

9. Сердюк В.Р., Бабур Л.Г. Планування фiнансово-господарської дiяльностi будiвельних органiзацiй, Ч. 2: Фінансове планування. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 61 с.

10. Поплавський А.В., Купринюк С.М., Задорожна О.Л. Інформаційні технології в менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 130 с.

11. Бабур Л.Г., Сердюк Т.В. Збiрник вправ до практичних занять та самостiйної роботи з теорiї бухгалтерського облiку. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 66 с.

12. Сердюк Т.В. Бізнес-план інвестиційного проекту: Навч. посіб. для студ. екон. спец. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 135 с.

13. Сердюк В.Р., Ровенчак Т.Г. Розробка проекту виконання робiт для будiвельного об'єкта. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 116 с.

14. Лялюк О.Г. Управління проектами зменшення радононебезпеки в будівництві. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 139 с.

15. Лялюк О.Г., Маєвська І.В. Техніко-економічне обґрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 85 с.

16. Лялюк О.Г., Ратушняк Г.С. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 140 c.

17. Лялюк О.Г. Економіка будівництва. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 68 с.

18. Бабур Л.Г., Лялюк О.Г. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004 – 119 с.

19. Лялюк О.Г. Основи радіоекології. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 123 с.

20. Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 158 с.

21. Ровенчак Т.Г., Христич О.В. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції: Навч. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій". – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 120 с.

22. Сердюк Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 154 с.

23. Сердюк В.Р. Стандартизація та управління якістю в будівництві: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 102 с.

24. Бабур Л. Г., Сердюк Т. В. Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств: навч. посібник для студ. спец. "Менеджментр організацій". – Вінниця: ВНТУ, Ч. I. – 2007. – 152 с.

25. Бабур Л.Г., Сердюк Т.В. Бухгалтерський облiк дiяльностi будiвельних підприємств: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, Ч. II. – 2007. – 151 с. 

Methodical instructions:

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.092101, 7.092108, 7.050201/ Уклад. Л.М. Несен, О.Г. Лялюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 54 с. ( size 78 кb )

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання бакалаврського напрямку 6.0502 – "Менеджмент"/ Уклад. Л.М. Несен, О.Г. Лялюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 31 с. ( size 64 кb )

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент (галузевий)" для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"/ Уклад. Л.М. Несен, Т.В. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002 – 27 с. (size 43,3 кb )

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Бізнес-планування інвестиційного проекту"/ Уклад. Сердюк В.Р., Сердюк Т.В. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 37 с.

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій (харчового та переробного виробництва)”/ Уклад. Л.Г. Бабур, Т.В. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 53 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій (будівництва)”/ Уклад. Л.Г. Бабур, Т.В. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 57 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання бакалаврського напрямку 6.0502 – "Менеджмент"/ Уклад. Л.М. Несен, О.Г. Лялюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 28 с.

8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.092101, 7.092108, 7.050201/ Уклад. Л.М. Несен, О.Г. Лялюк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 54 с.

9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів бакалаврського напрямку 6.0502 – «Менеджмент»/ Уклад. Л.Г.Бабур, А.В. Поплавський. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 31 с.

10. Методичні вказівки з курсу "Інформаційний менеджемент"/ Уклад. Поплавський А.В., Купринюк С.М., Задорожна О.Л.  – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 54 с.

11. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент та маркетинг" для студентів спеціальностей 7.092108, 7.092101, 7.090510/ Уклад. Л.М. Несен. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 8 с. ( size 23 кb )

12. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій", "Бухоблік та аудит"/ Уклад. Л.М. Несен. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 8 с. ( size 25 кb )

13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація, планування будівництва» для студентів спеціальності 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво»/ Уклад. В.Р. Сердюк, Т.Г. Ровенчак, О.В. Христич. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 50 с.

14. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050201/ Уклад. Л.М. Несен. – Вінниця: ВДТУ, 2004. – 8 с. (size 46 кb )

15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів спеціальності 7.092108 – "Теплогазопостачання і вентиляція"/ Уклад. Лялюк О.Г. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 30 с.

16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Планування будівництва” для студентів спеціальності 7.050201/ Уклад. Бабур Л.Г. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 58 с.

17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економіка енергетики" для студентів спеціальності 7.090510 –“Теплоенергетика” денної та заочної форми навчання/ Уклад. Лялюк О.Г. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 46 с.

18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економіка енергетики" для студентів спеціальності 7.090510 – "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання/ Уклад. О.Г. Лялюк – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 45 с.


©Vinnitsa national technical university, 2009.  

Created by Khuda O.P .